BENGINGAZI LYRICS AND TRANSLATION BY JOYOUS CELEBRATION 20Bengingaz' ukuthi, 
Ung'thanda kangaka! 
Oh! Waze wanikela, 
Ngempilo - yakho 

Inani legaz' owang'thenga ngalo, 
Liphakeme - Ang'soze - ngakubonga, 
Ngokwanele 

Bengingaz' ukuthi, 
Ung'thanda kangaka! Oh! 
Waze wanikela, 
Ngempilo - yakho 

Inani legaz' owang'thenga ngalo, 
Liphakeme, 
Ang'soze - ngakubonga, 
Ngokwanele 

Ngiyabonga - ngothand' olwakho, 
Ong'nike lona - Msindisi wam', 
Ngab' angikho - Ngab' angilutho, 
Ngaphandle kwakho 

Impilo yam' - ayilutho, 
Ngaphandle kwakho - Musa wakho, 
Ngab' angikho - Ngab' angilutho, 
Ngaphandle kwakho

Ngiyabonga - ngothand' olwakho, 
Ong'nike lona - Msindisi wam', 
Ngab' angikho - Ngab' angilutho ,
Ngaphandle kwakho 

Impilo yam' - ayilutho, 
Ngaphandle kwakho - 
Musa wakho, Ngab' angikho - 
Ngab' angilutho, 
Ngaphandle kwakho 
Wang' thwalela wen' umqhele, 
Wameva ‪ 

Oh! Oh! Woh! Oh! 
Oh! Oh! Woh! Oh! 
Ngab' angikho - ngab' angilutho, 
Ngaphandle kwakhoBrief Translation __

I didn't know u love me this much. 
And u gave away your life. 
The price of the blood u bought me with, is high. 
I'll never thank you enough. 
I am thankful, of your love, u gave me my saviour. 
I wouldn't be existing, I would be nothing, without u.
Thanks Mashinini Thokozani Edinwise for your translation

0 Comments

Post a Comment

Thanks for sharing your Interest!

Back to Home Page Enjoy Your Stay!!!