JUMAPILI {SUNDAY} LYRICS BY DADDY OWEN

JUMAPILI LYRICS BY DADDY OWENverse 1
Neno la bwana ni upanga mkali unaokata pande zote,
wateule tusife moyo,
Yeye yule aliyeanzisha kazi njema ndani yetu,
ameahidi atakamilisha

(Refrain)
Kila siku ni kama jumapili (jumapili)
Kila siku kwangu , ni kama jumapili (jumapili)x2

verse 2
jumatatu kufunga na kuomba ,
jumanne shiriki na wajane na yatima
jumatano baba,chambua bibilia,
alhamisi,shiriki na wafungwa na wagojwa,
ijumaa baba kesha kanisani
(kesha na kuomba)
jumamosi(jumamosi),
tangaza neno lako bwana yesu,

(refrain)

neno lako nahubiri ,
kwa nyimbo zangu za injili,
kwa maana wewe ndiye mwamba,
imara na salama,
(nitangaze ,nihubiri,nishiriki,nikusifu)x2
(oh yahweh,yahweh)x3
oh yahweh

(refrain)x2

wateule tusiwe wakristo wa jumapili pekee,
siku zote za wiki tukamilishe injili ,
na tutimize wajibu tuliopewa na yesu kristo,
watembelee wagonjwa hospitalini,
ushiriki na mayatima na wajane,
kuwasaidia wasiojiweza,
na kueneza injili hadi pande zote za dunia,
kutii amri zake mwenyezi mungu,
na kufuata maagizo yake ,
tutii amri

(refrain)x2

kila siku (jumapili)x2
ah (jumapili x2)


TRANSLATIONS:

SUNDAY LYRICS DADDY BY OWEN

verse 1
Word Master is a sharp sword cutting truths round,
elect not give up,
He has established the good work in us,
has promised to complete

(Refrain)
Every day is like Sunday (Sunday)
Every day to me, it's like Sunday (Sunday) x2

verse 2
Monday fasting and prayer,
Tuesday involved with widows and orphans
Wednesday's father, analyzed the Bible,
Thursday, participating inmates and patients,
Friday father watched church
(Watch and pray)
Saturday (Saturday),
Your word lord Jesus declared,

(Refrain)

preaching your word,
to my songs, gospel,
for thou art rock,
safe,
(I declare, preach, I share, Nikusifu) x2
(Oh Yahweh, Yahweh) x3
oh Yahweh

(Refrain) x2

Sunday elect not to be Christians alone,
all the days of the week we complete the gospel,
and fulfill the responsibility given to us by Jesus Christ,
visit patients in hospitals,
involvement with orphans and widows,
helping the needy,
and spread the gospel to all sides of the world,
GOD obey his commands,
and follow his instructions,
obey orders

(Refrain) x2

all day (Sunday) x2
ah (Sunday x2)


Comments

Popular posts from this blog

TITLE: CHINEKEM KA (THANK YOU LORD) BY SALVATION MINISTRIES CHOIR

The Great Physician (Salvation Ministry Choir)

Siya Mma Mma Imela Lyrics by Beulah