Hallelujah lyrics by Kore

Hallelujah lyrics by Kore 

Halleluyah mo ko t’ogun esu fi wo
Halleluyah mo ko t’ide esu fi ja
Halleluyah mo ko t’ogun esu fi wo o
Halleluyah mo ko t’ide esu fi jadudududududududu……..wa je a k’alleluia
eheheheheh…………wa je a k’alleluia
ohohohohoh…………….wa je a k’alleluia
eheheheheh……………wa je a k’alleluia
ohohohohoh…………..wa je a k’alleluia
eheheheheh………….wa je a k’alleluia

Halleluyah mo ko t’ogun esu fi wo
Halleluyah mo ko t’ide esu fi ja
Halleluyah mo ko t’ogun esu fi wo o
Halleluyah mo ko t’ide esu fi ja

dudududududududu………….wa je a k’alleluia
s’on fe maa fi o s’eleya………wa je a k’alleluia
s’on fe maa fi o s’eleya o……wa je a k’alleluia
se won ni ko yee gbadura….wa je a k’alleluia
Se won ni ko lo retire o…….wa je a k’alleluia
s’on fe maa bere pe nibo l’Olorun re wa…………wa je a k’alleluia
woo woo woo woo woo…..wa je a k’alleluia

hun hun hun
won ni k’obo s’amin l’ojosi o se faari
(maa wo mi o wo mi o wo mi o wo mi o)
se oun wo mi o wo mi o wo mi o wo mi o
mo n je, mo n je, mo n jelo
won ni k’obo s’amin l’ojosi o se faari
(maa wo mi o wo mi o womi o wo mi o)
se oun wo mi o wo mi o wo mi o wo mi o
mo un je mo un je mo un jelo

o ba wa jaa kalleluyah

ore ofe Re s’oun lo n gbamila
ore ofe Re s’oun lo n wo mi san an
ore ofe Re s’oun lo n gbemi leke
bi ki ba ti se ore ofe Re, un ba s’egbe o Baba

dudududududududu…….wa ja kalleluya
buroda won ni ka k’alleluia
sisita won ni ka k’alleluia
wa ja a k’alleluya
so ranti pe alleluia lo ma wo odi jeriko
wa ja k’alleluia
no be me talk am na bibeli say so
wa ja k’alleluia
won ni ki e k’alleluia
wa ja k’alleluia
o ya ko k’alleluia
wa ja k’alleluia
s’on fe maa fi e seleya
wa jaa k’alleluia
se won ni ko yee gbadura
Se won ni ko lo retire o
wa je a k’alleluia
se won fe maa bere pe nibo l’Olorun re wa
wa ja a k’alleluia
won ni ko bami k’alleluia
wa jaa k’alleluia

Comments

Popular posts from this blog

TITLE: CHINEKEM KA (THANK YOU LORD) BY SALVATION MINISTRIES CHOIR

The Great Physician (Salvation Ministry Choir)

Siya Mma Mma Imela Lyrics by Beulah