Gb’ope Mi Lyrics by Psalm Ebube

 Gb’ope Mi Lyrics by Mi Psalm Ebube

Intro:
You Laid your life oh lord for my sake
Jare gb’opemi daddy mo wa sope
Receive my praise oh my heavenly father
Oni majemu ayo Add or View Explanation [Show/Hide]Chorus:
Call: Tewo gb’ope mi Oluwa baba mi ose
Res: Tewo gb’ope mi Oluwa baba mi ose
Call: Opo nla to gbe ile aye ro mo wa ju ba re
Res:Tewo gb’ope mi Oluwa baba mi ose
Call: Giga giga ninu ola nla atobi julo
Res:Tewo gb’ope mi Oluwa baba mi ose
Call: Tewo gb’ope mi Oluwa baba mi ose
Res: Tewo gb’ope mi Oluwa baba mi ose Add or View Explanation [Show/Hide]

Verse 2:
We lifts you high, Your name his wonderful oh Lord
Res: Iwo logo ye Add or View Explanation [Show/Hide]
Agbe o ga, Oruko re, Ti niyin to
Res: worthy to be Praised Add or View Explanation [Show/Hide]

Refrain 2
Lead vocal:
Agbe o ga o, Aje eri re, Ka gbogbo aye
Res: Agbe o ga o, Aje eri re, Ka gbogbo aye Add or View Explanation [Show/Hide]

Refrain 3
Call: Halleluyah/2x we praise Jehovah
Res: Halleluyah/2x we praise Jehovah
Call: Halleluyah/3x we praise you Lord
Res: Halleluyah/2x we praise Jehovah
Call: He is the King of Kings
Res: We Praise you
Call: He is the Lord of Lords
Res: We Praise you
Call: He is the King of Kings
Res: We Praise you
Call: He is the King of Kings
Res: We Praise you Add or View Explanation [Show/Hide]

Chorus
Call: Tewo gb’ope mi Oluwa baba mi ose
Res: Tewo gb’ope mi Oluwa baba mi ose
Call: Tewo gb’ope mi Oluwa baba mi ose
Res: Tewo gb’ope mi Oluwa baba mi ose Add or View Explanation [Show/Hide]

Refrain 4:
Call: Everything na double
Res: Double
Call: Everything na double
Res: Double
Call: Success na double
Res: Double
Call: Igbega na double
Res: Double
Call: Everything na double
Res: Double
Call: Everything na double
Res: Double Add or View Explanation [Show/Hide]

Verse 2 [Repeat] Add or View Explanation [Show/Hide]
We lifts you high, Your name his wonderful oh lord
Res: Iwo logo ye Add or View Explanation [Show/Hide]
Agbe o ga, Oruko re, Ti niyin to
Res: Worthy to be Praised Add or View Explanation [Show/Hide]

Bridge: [Lead vocal]
Kaka ki njo fun orisa ma fi ijo mi yin olu wa mi oooooo
Oba Agba, Olowo nla
Alamo mimo ti o nmo ori eda ni jakejado ni Add or View Explanation [Show/Hide]
Call: Esa je njo oooooo
Res: Esa je njo oooo
Call: Esa je njo, (Esa je npa lubulubu fun oba to da mi si ooo)
Res: Esa je njo oooo
All: Esa je nfi ijo mi yin baba mi loke (Esa je njo)
Call: Esa je njo oooooo
Res: Esa je njo oooo
Call: Yin mo ‘jare ‘in ba mi kan sara si ba’mi oooo. (Se bi ohun ni olu gbe ori mi soke)
Res: Esa je njo ooooo
All: Esa je nfi ijo mi yin baba mi loke, esa je njo. Add or View Explanation [Show/Hide]

Chorus:
Call: Tewo gb’ope mi Oluwa baba mi ose
Res: Tewo gb’ope mi Oluwa baba mi ose
Call: Opo nla to gbe ile aye ro mo wa ju ba re
Res:Tewo gb’ope mi Oluwa baba mi ose
Call: Giga giga ninu ola nla atobi julo
Res:Tewo gb’ope mi Oluwa baba mi ose
Call: Tewo gb’ope mi Oluwa baba mi ose
Res: Tewo gb’ope mi Oluwa baba mi ose Add or View Explanation [Show/Hide]

Tailings: Refrain 3
Call: Halleluyah/2x we praise Jehovah
Res: Halleluyah/2x we praise Jehovah
Call: Halleluyah/2x we praise Eledumare
Res: Halleluyah/2x we praise Jehovah
Call: Halleluyah/3x si papa mi ooo
Res: Halleluyah/2x we praise Jehovah
Call: in the morning time we praise you
Res Hey!!!
Call: In the evening time we praise you oh!
Res Hey!!!
Res: Halleluyah/2x we praise Jehovah.
Call: Halleluyah/2x we praise Eze ndi Eze1
Res: Halleluyah/2x we praise Jehovah
Call: Halleluyah/2x we praise Jehovah
Res: Halleluyah/2x we praise Jehovah

Comments

Popular posts from this blog

TITLE: CHINEKEM KA (THANK YOU LORD) BY SALVATION MINISTRIES CHOIR

The Great Physician (Salvation Ministry Choir)

Siya Mma Mma Imela Lyrics by Beulah