Ngabe Sesihlulekile Nkosi Yami (Nomthy Sibisi) Joyous 19 Lyrics

Ukub’ iNkosi, uMoy’ oyingcwele wayengemanga ngakithi (Ngabe sesihlulekile Nkosi yami)
Ukub’ iqhawe lethu lalingenathi kukho konke (Ngabe sesihlulekile Nkosi yami)
Ukub’ uJesu Kristu akasinqobelang’ izitha zethu (Ngabe sesihlulekile Nkosi yami)
Ukub’ iqhawe lethu lalingenathi ngaleya mini (Ngabe sesihlulekile Nkosi yami)UJesu ngimbonile ehamba nam’ indlela yonke
Hay’bo akavumanga ukub’ unyawo lwami lushelele
Wangibamba ngesandla wanginqobela zonk’ izitha zami
Hay’bo ngiyamangala, ingakho ngith’ ukub’ uJesu wayengemanga ngakimi

(Chorus)
Wasinqobela, wasikhulula
(Usibona nje sinyathela ngesizotha)
Halala siyabonga

Wasinqobela, wasikhulula
(Asiw’ amandla ethu)
Halala siyabonga

Wasinqobela, wasikhulula
(Akekh’ onjengawe, uwena wedwa)
Halala siyabonga

Comments

Popular posts from this blog

TITLE: CHINEKEM KA (THANK YOU LORD) BY SALVATION MINISTRIES CHOIR

The Great Physician (Salvation Ministry Choir)

Siya Mma Mma Imela Lyrics by Beulah