MTHUNZI NAMBA - NANT’ ITHUBA JOYOUS CELEBRATION 19 LYRICS

Oh nant’ ithuba siliyeka
Nank’ umusa ongaka
Ngoba asilethi asilahli
Konke kuy’ uMsindisiWoza, woza je ngamanje
Woza, mus’ ukulibala
Letha izinhlungu zakho
Ngoba yena uzokuphumuza

(Chorus)
Woza kuye masinyane
Letha imithwalo yakho
Goba, ibek’ enyaweni zakhe
Ngoba Yena uzokuthwalela

(Chorus)

Woza kuye, woza masinyane
Uzokuthwalela, woza kuMsiNDISI


Comments

Popular posts from this blog

TITLE: CHINEKEM KA (THANK YOU LORD) BY SALVATION MINISTRIES CHOIR

The Great Physician (Salvation Ministry Choir)

Siya Mma Mma Imela Lyrics by Beulah