JOYOUS 19 LYRICS BY SYLVESTER FUNANI

Ohaho oh-oh-oh

Sabelani niyabizwa, nibizelw’ eNkosi
Zizwe zonke zeAfrika nibizwel’ eNkosini
Zizwe zonke zomnt’ omnyama nibizelw’ eNkosini


Yingxubakaxaka yantoni nale sixakene nayo?


KuloThixo omkhulu owasezulwini
Isenguye namanje ikhakha lenyaniso
Isenguye namanje inqaba yenyaniso

Ahomna, ahomna, ahomna!

Ulozandla zakhe zahlatyw’ eGolgotha
Ulophango lwakhe lwahlatyw’ eGolgotha
Ulohlanganisi mihlamb’eyalanayo
Ulohlanganisi mihlamb’eyalanayo

Ahomna, ahomna, ahomna!

Ingxubakaxaka sixakene nayo
Yingxubakaxaka yantoni nale sixikixana nayo
Yintsumantsumane, isiyikayika
Sixovul ‘udaba loxabele
Yintsumantsumane, isiyikayika
Isixhikhwathi sengxaki
Ingxubakaxaka sixakene nayo

Comments

  1. Is it possible to have the lyrics in english??? Thank you. God bless you.

    ReplyDelete

Post a Comment

Thanks for sharing your Interest!

Back to Home Page Enjoy Your Stay!!!

Popular posts from this blog

TITLE: CHINEKEM KA (THANK YOU LORD) BY SALVATION MINISTRIES CHOIR

The Great Physician (Salvation Ministry Choir)

Siya Mma Mma Imela Lyrics by Beulah