JABU’S BACK TO THE CROSS LYRICS JOYOUS 19

Nci-nci bo
Iyasho inhliziyo uJesu ngiyamazi
Uthethelel’ izono sengiya laph’ ekhona
Iyasho inhliziyo ithi nci-nci bo


Wandithand’ uJesu lo
Kush’ incwadi njalo
Ngiyingane yakhe
Anginaw ‘amandla


Yebo uJesu uyangithanda
Uyangithanda incwadi isho nje

Singabantwana abancane 
abahlala ethembeni x2
Usizi, usizi, usizi asinalo


Comments

Popular posts from this blog

TITLE: CHINEKEM KA (THANK YOU LORD) BY SALVATION MINISTRIES CHOIR

The Great Physician (Salvation Ministry Choir)

Siya Mma Mma Imela Lyrics by Beulah