EKUPHELENI LYRICS JOYOUS CELEBRATION 19


Ekupheleni sothokoza
Sesibuthana ekhaya
Sileth’ isithuku sethu eJerusalem ensha


Thokoza, thokoza
Thokoza, thokoza
Kungaphele ukuthokoza
Ngob’ usuku luyeza
Thokoza, thokoza
Thokoza, thokoza
Kungaphele ukuthokoza
Ngob’ usuku luyeza0 Comments

Post a Comment

Thanks for sharing your Interest!

Back to Home Page Enjoy Your Stay!!!