OH LORD:HO JESO KE BEILE - JOYOUS 18 LYRICS By Nthabiseng MotsepeHo Jeso ke beile dibe tsa ka tsohle 
Ere ka ho anshwetse thohakong ontshitse
Ke beile melato ontefetse yona
Madi a hae antlatsa mefokolong yaka
Nka tshwana jwang le Jeso ka mosa molemo
Ka boikokobetso lerato bonolo 
Ke be ngwana ya kutlo ya jwale ka ena
Nke kebe le ditulo ho ntate le yena

Lord, Oh Lord
Lord, oh Lord

My provider, my breath giver
Lord, oh Lord
You're my redeemer, sin remover
Lord, oh Lord

King of glory, mighty warrior
Lord, oh Lord

Jesus Jesus, Jesus Jesus
Lord, oh Lord

We worship you Lord you are worthy
You're the king of glory
You are Jesus
The name above every name
The name that breaks every yoke
The name the heals every disease
We conquer in the name of Jesus
We love you Jesus
We love you Lord
We sing, hallelujah

Hallelujah, hallelujah
Lord, oh Lord
Hallelujah, hallelujah
Lord, oh Lord

Nka tshwana jwang le Jeso ka mosa molemo
Ka boikokobetso lerato bonolo

Nka tshwana jwang le Jeso ka mosa molemo
Ka boikokobetso lerato bonolo 
Ke be ngwana ya kutlo ya jwale ka ena
Nke kebe le ditulo ho ntate le yena


0 Comments

Post a Comment

Thanks for sharing your Interest!

Back to Home Page Enjoy Your Stay!!!